Skupiny, organizace

Kromě šlechtických rodů vládnoucí Západozemí, existuje, i mimo Zápodozemí, spoustu skupin, organizaci či uskupení, které buď nějákým způsobem pomáhají chránit království či jsou politicky nezávislá a jednají na vlastní pěst. V Západozemí jsou taky různé druhy náboženství.

Noční hlídka

Noční hlídka je vojenský útvar, který na severu na Zdi hlídá sedm království před nebezpečím, které číhá za ní. Noční hlídka je vedena Lordem Velitelem Joerem Mormontem z jejich bašty, Černého Hradu.

I když původně byla noční hlídka elitní vojenský útvar, čítající tisíce mužů, kteří byly schopni obsadit všech 19 hradů, v dnešní době je Noční hlídka spíš jen útvar zlodějíčků a starců, který nedosahuje počtu ani tisíce mužů. V současné době jsou v držení noční hlídky 3 hrady.

Každý člen noční hlídky musí složit přísahu, ve které se zavazuje k doživotnímu celibátu, nebude vlastnit žádnou půdu ani titul.

Královská garda

Královská garda je elitní skupina sedmi království. Jedná se o útvar nejlepších a nejzkušenějších válečníků Západozemí, kteří slouží jako stráž Králi Andalů a Prvních lidí, ochránci Sedmi království. Kromě ochrany krále je Královská garda též zavázána chránit královské rody.

Po vzoru Noční hlídky se členové Královské gardy zavazují, že nebudou mít ženu, nesplodí děti a nebudou vlastnit žádnou půdu.

Královská garda byla vytvořena 300 let před Aegonem Targaryenem, který sjednotil Sedm království pod jednu monarchii a vytvořil železný trůn.

Městská hlídka

Městská hlídka je policejní útvar, jejíž poviností je sledovat dodržování zákonů v Králově přístavišti. Jedná se o formálně trénovanou a dobře vybavenou skupinu strážců pod přímou autoritou Krále na železném trůnu. Městské hlídce se též přezdívá "Zlaté pláště", dle zlaté barvy jejich plášů, které tvoří součást jejich uniformy.

Velitel Městské hlídky je Lord velitel.

Malá rada

Malá rada je skupinka tvořená 7 nejvýše postavenými lidmi v Sedmi královstvích. Jedná se o radu, která za krále spravuje říši a řeší některé menší problémy, v podstatě se jedná o politický kabinet Sedmi království. Členové rady jsou jmenováni králem, který má též právo je odvolat, ovšem v praxi by toto spíše vedlo k politickému rozpadu.

V Malé radě zasedá pobočník krále, Správce pokladny, Mistr našeptávačů, Mistr práva, Správce lodí, Lord velitel Městské hlídky a Velmistr řádu mistrů z Citadely.

Neposkvrnění

Neposkvrnění jsou elitní vojenský útvar eunuchů, kteří jsou vychovávání a trénování v Astaporu, jedno ze třích majoritních měst v Zátoce otrokářů. Jedná se o otroky vojáky, kteří jsou známi hlavně pro svoje zkušenosti a disciplínu v boji. Díky tomu jsou hodně často kupování od některých svobodných měst.

Neposkvrnění jsou trénováni v boji s kopím a štítem po vzoru legií Ghiscarského království. Jsou také trénování pro boj zblízka s krátkým mečem. Neposkvrnění jsou tvrdě trénováni jako otroci a eunuši už od dětství.

Bratrstvo bez praporců

Bratrstvo bez praporců je skupina psanců, která v Říčních krajích v době Války pěti králů operuje proti Lannisterům. Jejich cílem byla původně ochrana obyčejných lidí, ať už je pronásladoval kdokoli.

Skupina byla nepřímo založena Eddardem Starkem, když poslal skupinu rytířů do Říčních krajin k obnovení pořádku a míru, skupina byla záhy podpořena několika vojáky ze Starkových řad. Chyceni za nepřátelskou linií se z nich stala partyzánská skupina dezertérů z různých armád, ale i obyčejných lidí, kteří se snaží chránit své domovy. Bratrstvo chrání do dnes prosté obyvatele Říčních krajin ve jménu krále Roberta a Lorda Eddarda Starka.

Po Rudé svatbě zůstává Bratrstvo bez praporců jednou z mála skupin, která bojuje proti Lannisterům.

Khalasar

Khalasar je dothracký klan nebo kmen, který může být buďto jako malá skupina pár dothraků nebo i skupina čítající až desetitisíce jezdců, s ženami a dětmi i mnohem víc. Khalasary jsou rozšířeny po celém Dothrackém moři a často jezdí i do okolních krajin.

Pokud se setkají dva khalasary, většinou se strhne k boji. Vyjímkou je pouze Veas Dothrak, kde jsou zbraně zakázáné, jelikož se zde nesmí prolít krev. Neznamená to ovšem, že zde nedochází k násilí, dothrakové se dokáží zabít i bezezbraní a prolití krve.

Khalasar Khala Droga čítal okolo 40 000 jezdců, ovšem v porovnání k ostatním se jednalo o výjmečně velký počet.

Khalasary se také často odlišují tím, jakou barvou dekorují sebe a své koně. Např. Khalasar Khala Droga používal modrou barvu, khalasar Khala Jhaqa používal červenou.

Řád mistrů z Citadely

Mistři, formálně Řád mistrů, je řád učedníků, léčitelů a účených mužů v Sedmi královstvích. Díky jejich vědeckému a intelektuálnímu zaměření se jim občas také přezdívá "Rytíři mysli".

Díky zaměření na vědecké znalosti a pohrdavé víře v magii v dnešních dnech zastinuje velkou měrou Řád mistrů starší Cech Alchymistů, kteří se zaměřovali na tajemné magické znalosti, díku tomu se jejich počet, síla i dovednosti přes staletí zmenšovali.

Řád mistrů je světský řád, nikoli náboženský, ačkoli musí složit posvátnout přísahu, dodržovat své povinosti a omezení své funkce. Ženám není povoleno se k řádu přidat.

Víra Sedmy

Víra Sedmy je dominantní náboženství v Sedmi královstvích, je též mírně praktikováno i za hranicemi království. Víra Sedmy je dominantní především na jihu Západozemí, na Severu je dominantní víra ve Staré bohy lesa. Na Železných ostrovech zase dominuje víra v Potoponého boha.

Víra Sedmy je monoteistické náboženství, kde je uznáván jeden bůh, který má sedm tváří nebo aspektů: Otec, Matka, Děvče, Čarodějnice, Bojovník, Kovář, Cizinec. Duchovními představiteli náboženství jsou Septoni a Septy.

Staří bohové lesa

Staří bohové lesa jsou nespočetná a nepojmenovaná kolekce duchů přírody, kteří jsou uctíváni lidmi na Severu a malým počtem kdekoli v Západozemí. Jedná se o staré náboženství Západozemí, které vytlačila víra Sedmy, kterou přivedli na kontinent Andalové. I když obě náboženství žijí vedle již po 6 tisíc let, je zde stále velké napětí mezi nejoddanějšími zastánci těchto náboženství.

Tiché sestry

Tiché sestry jsou náboženský řád žen, který přísahal sloužit Cizinci - Jednomu ze sedmi aspektů boha víry Sedmy, který reprezentuje smrt. Tiché sestry, které složili slib mlčení, oblékají a připravují těla mrtvých k pohřbu.

Tiché sestry mají zakrytou hlavu i s obličejem a jsou jim vidět pouze oči. Jako znamení svého svatého statusu nosí na zádech sedmicípou hvězdu, symbol víry Sedmy.

Dosh Khaleen

Dosh Khaleen je vládnoucí skupina v dothracké sociální hierarchii. Jedná se konkrétně o čarodějnice, které vládnou svatému městu Vaes Dothrak. Dosh Khaleen se skládá z vdov padlých khálů a slouží jako věštkyně, předpovídající budoucnost pro Dothraky. V jejich mohutném zastoupení tak slouží jako vůdci Dothratského náboženství. Dokonce i nejmocnější khálové se bojí vzepřít jejich vlivu.

Potopení muži

Potopení muži jsou duchovní Potopeného boha na Železných ostrovech. Nejprominentnější z nich je Aeron Greyjoy.

Potopení muži nosí roucho ze skvrnitě zelené, šedé a modré barvy, barvy oceánu Potopeného boha. Nosí měchy s mořskou vodou, kterou používají při rituálu přijetí víry a při novorození.

Obsah na webu je založen na překladu z Wikia stránky GameOfThrones.wikia.com

Copyright © 2014 hra-o-truny.4fan.cz, created by Zechy.cz