Místa a oblasti

Západozemí

Essos

Essos je východní kontinent oddělený od Westerosu Úzkým mořem. Na jeho západním pobřeží se nacházejí svobodná města. Hlouběji uvnitř kontinentu je Dothracké moře, planina obývaná Dothraky. Na jih od Dothrackého moře jsou v Otrokářském zálivu města, kde vládnou potomci staré říše Ghiscari. Dále na východ se rozkládají málo probádané krajiny Ašaje a Stínozemí.

Obsah na webu je založen na překladu z Wikia stránky GameOfThrones.wikia.com

Copyright © 2014 hra-o-truny.4fan.cz, created by Zechy.cz